خبرگزاری ایسنا: وقوع سیل در بخش هایی از شهرستان آران و بیدگل خساراتی را به همراه داشت.

این سیل در روستاهای محمد آباد، علی آباد و فخره تاکنون فقط خسارت مالی برجای گذاشته است.

سیل در این روستاها از عصر امروز آغاز شده است و بخش های کشاورزی و دامداری این سه روستاها را با خسارت روبرو کرده است.

سیل در این بخش ها همچنان ادامه دارد.لینک منبع

مطلب وقوع سیل در ۳ روستای آران و بیدگل در سایت مفیدستان.